Reklamacje

Ogólne warunki reklamacji

Reklamacje w sklepie realizowane będą w systemie door-to-door dla zamówień w obszarze dostawy. Nasz kierowca dostarczy do Państwa towar wolny od wad, i jeżeli będzie tego wymagał producent, odbierze wadliwy produkt.

Reklamacje prosimy zgłaszać na formularzu reklamacyjnym. Wypełniony formularz należy przesłać faksem lub przez e-mail. Pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji będą zdjęcia reklamowanego produktu, które można załączyć do wypełnionego formularza.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient stwierdza wadę towaru.
 2. Klient wypełnia i wysyła (faksem bądź pocztą elektroniczną na adres reklamacje(małpa)sklepbrw.pl) wniosek reklamacyjny (pobierz wniosek). Do wniosku mogą być załączone zdjęcia wadliwego produktu.
 3. Następuje rozpatrzenie wniosku.
 4. Jeżeli na podstawie wniosku można jasno określić przyczynę powstania wady, następuje realizacja reklamacji w systemie door-to-door. Nasz kierowca nieodpłatnie dostarczy pozbawiony wad element, i jeżeli żąda tego producent, odbierze wadliwy element.
 5. Jeżeli niemożliwe będzie jednoznaczne określenie przyczyny powstania wady, klient zostanie poproszony w miarę możliwości o przysłanie zdjęć.
 6. Jeżeli przesłanie zdjęć nie będzie możliwe lub dalej będzie niemożliwe ustalenie przyczyny powstania wady, do klienta zostanie wysłany pracownik firmy w celu ustalenia przyczyny powstania wady. Dalszy przebieg będzie zależny od rozstrzygnięcia:
  • Reklamacja będzie realizowana w analogiczny sposób jak w pkt. 4.
  • Jeżeli okaże się, że wada powstała z winy klienta, reklamacja nie będzie uznawana, lub będzie realizowana odpłatnie.
 7. Jeżeli klient nie znajduje się w obszarze dostawy, procedura reklamacyjna będzie ustalana indywidualnie.